Reytinq nece müəyyən edilir

Reytinqin qurulması prinsipi

Bütün iştirakçı aviaşirkətlər reytinqinin ümumi siyahısında aldıqları qiymətlərə (göstəricilərə) uyğun olaraq sıralanırlar.

Aviaşirkətin ümumi qiymətləndirilməsi sərnişinlər tərəfindən həmin aviaşirkətə verilən bütün qiymətlər əsasında formalaşır. Xidmətin dərindən və hərtərəfli şəkildə qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün sərnişinlərə  xidmət qiymətləndirilməsini bir çox parametrlər (göstəricilər)  üzrə aparmaq təklif olunur. Təklif etdiyimiz göstəricilər siyahısı sərnişinin aviaşirkəti seçməsi zamanı ona yol göstərəcək bütün əsas meyarları tam əhatə edir. Sistemdə iki qrup göstəricilər mövcuddur: əsas (qiymətləndirilməsi vacib olanlar) və ikinci dərəcəli (qiymətləndirilməsi vacib olmayanlar).

Reytinqin reprezentativliyini təmin etmək üçün, siyahıda yalnız  1700-dən artıq sərnişin tərəfindən 200 və daha çox parametrlər üzrə qiymətləndirilən aviaşirkətlər göstərilə bilər.

Aviaşirkət üçün yekun göstəricinin hesablanması düsturu

R = (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C


R — reytinqin yekun göstəricisi (indeksi)
V — meyarlar (göstəricilər) üzrə qiymətləndirmə sayı
M — reytinqdə əks olunmaq (reytinqə daxil olmaq) üçün lazım olan minimal səs sayı
R — aviaşirkətin göstərici üzrə orta hesabla topladığı səs sayı
С – Bütün iştirakçı aviaşirkətlərin reytinqlərinin ortalama qiyməti